Firma (Ubezpieczenia dla Firm)

My również jesteśmy przedsiębiorcami, więc doskonale wiemy, że budowanie firmy od podstaw wymaga poświęcenia mnóstwa czasu, uwagi i nakładów finansowych. Kluczową decyzją każdego przedsiębiorcy powinna być inwestycja w bezpieczeństwo swojego biznesu. Każda firma jest inna i każdej firmie potrzebny jest inny zakres ubezpieczenia. Dopasujemy ofertę do specyfiki Twojego biznesu np.: apteki, hotelu, pensjonatu, dilera samochodów, restauracji, sklepu czy firmy budowlanej.

Oferta dla firm, ze względu na dużą ilość występujących ryzyk, zróżnicowanie branż oraz skalę prowadzonej działalności, jest bardzo bogata i zawiera w szczególności:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem oraz w wariancie wszystkich ryzyk majątku firmy, do którego możemy zaliczyć:

 • budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • wartości pieniężne - gotówka, biżuteria,
 • sprzęt elektroniczny z pełną ochroną od awarii i uszkodzeń,
 • budynki w trakcie budowy.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
 • OC za produkt i należyte wykonanie usług,
 • OC członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • OC zawodowe dla wybranych grup zawodowych – obowiązkowe, np. adwokaci, radcowie prawni, architekci, doradcy podatkowi, lekarze, oraz dobrowolne, np. weterynarze, nauczyciele, farmaceuci, funkcjonariusze publiczni (urzędnicy)
 • OC Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – [przycisk oferta online].

Ubezpieczenia transportowe:

 • ubezpieczenia CARGO mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym,
 • ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia OC spedytora,
 • ubezpieczenia kabotażowe,
 • ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego.

Gwarancje ubezpieczeniowe:

 • gwarancje przetargowe,
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu,
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek,
 • gwarancja zapłaty wadium,
 • gwarancja celna.

Ubezpieczenia komunikacyjne flot samochodowych oferujemy ubezpieczenia flotowe dla podmiotów gospodarczych posiadających min. 5 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych w Polsce. Polisa ubezpieczeniowa dopasowana do specyfiki floty.

Ubezpieczenia specjalne:

 • ryzyka budowlane,
 • ryzyka montażowe,
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii,
 • ubezpieczenia maszyn budowlanych,
 • ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych,
 • ubezpieczenia elektrowni wiatrowych,
 • ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO.

Ubezpieczenia grupowe pracowników to pakietowa oferta zawierająca ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne. Istotne wsparcie finansowe pracowników w razie nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Cała oferta

Po dobór oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb zapraszamy do naszych biur.