Gospodarstwo rolne (Ubezpieczenia rolne)

Oferta ubezpieczeń skierowanych do rolników – osób fizycznych, które posiadają gospodarstwo rolne. Znajdziemy tu ubezpieczenia obowiązkowe, tj. OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ale także szeroki wachlarz ubezpieczeń dobrowolnych:

 • budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w zakresie ryzyk nie objętych zakresem ubezpieczeń obowiązkowych,
 • budynków nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu,
 • budowli,
 • instalacji fotowoltaicznych,
 • urządzeń, maszyn, sprzętu rolniczego,
 • ziemiopłodów, materiałów i zapasów,
 • zwierząt gospodarskich,
 • szyb i elementów szklanych,
 • ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD i audio-video, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • upraw rolnych.

Cała oferta

Po dobór oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb zapraszamy do naszych biur.