Gospodarstwo rolne (Ubezpieczenia rolne)

Oferta ubezpieczeń skierowanych do rolników – osób fizycznych, które posiadają gospodarstwo rolne. Znajdziemy tu ubezpieczenia obowiązkowe, tj. OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ale także szeroki wachlarz ubezpieczeń dobrowolnych:

 • budynków wchodzące w skład gospodarstwa rolnego w zakresie ryzyk nie objętych zakresem ubezpieczeń obowiązkowych,
 • budynków nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu,
 • budowli,
 • instalacji fotowoltaicznych,
 • urządzeń, maszyn, sprzętu rolniczego,
 • ziemiopłodów, materiałów i zapasów,
 • zwierząt gospodarskich,
 • szyb i elementów szklanych,
 • ruchomości domowych (meble, sprzęt AGD i audio-video, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • upraw rolnych.

Osoby fizyczne, posiadające gospodarstwo rolne mają obowiązek wykupienia tzw. OC rolnika. Ubezpieczenie OC rolnika zapewnia ochronę przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej, której następstwem jest śmierć, utrata lub rozstrój zdrowia, a także zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – Agencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczamy cały majątek - budynki oraz mienie ruchome. Po zawarciu umowy ubezpieczeniowej i opłacaniu składek rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje zarówno prawie każdy budynek, np. dom, stodołę, oborę, garaż, magazyn czy przybudówki, jak i mienie ruchome, czyli sprzęt rolniczy, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały oraz zapasy, a także elementy w budynku mieszkalnym oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Ubezpieczenie może zadziałać w momencie, gdy np. sprzęt czy budynek zostanie uszkodzony lub utracony na skutek ognia, powodzi lub podtopienia, huraganu, opadów śniegu lub gradu czy deszczu oraz pioruna, a także innych nieprzewidzianych zdarzeń. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Cała oferta

Po dobór oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb zapraszamy do naszych biur.