Podróż

Wybierając się w podróż rzadko myślimy o niespodziewanych zdarzeniach takich jak zaginięcie bagażu, złamanie ręki, zachorowanie, czy wyrządzenie szkody innemu turyście. Takich przypadków nie można przewidzieć, ale zdecydowanie można uniknąć nieprzyjemności związanych z dodatkowymi kosztami, wykupując odpowiednie ubezpieczenie na podróż. Ubezpieczenie podróżne gwarantuje bowiem:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP obejmujące natychmiastową pomoc, w postaci: pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizacja transportu i pobytu w szpitalu wraz z pokryciem ich kosztów, koszty leczenia i operacji, badania i zabiegi ambulatoryjne, zakup lekarstw, naprawa i zakup protez, leczenie stomatologiczne, koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej, koszty transportu zwłok,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, leczenia i operacji, badań diagnostycznych zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium,
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym,
  • Ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa, polecana szczególnie osobom aktywnie uprawiającym sporty,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;
  • Ubezpieczenie kosztów chorób przewlekłych, które zabezpiecza osoby leczące się stale np. w związku z chorobami serca, astmą,
  • Ubezpieczenie chorób tropikalnych,
  • Usługę Assistance, udzielająca m.in. pomocy finansowej w szczególnych wypadkach.

Cała oferta

Po dobór oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb zapraszamy do naszych biur.