Zdrowie (Ubezpieczenia zdrowia)

Na co dzień nie myślimy o chorobie, wypadku i pobycie w szpitalu. Warto zapewnić sobie komfort i zabezpieczyć środki finansowe, które w przypadku choroby lub wypadku można przeznaczyć na podwyższenie standardu opieki medycznej, szybki dostęp do specjalistów w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, na fachową rehabilitację w domu, czy też pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w sanatoriach.

Chcąc skorzystać z tej bogatej oferty masz do dyspozycji:

  • Indywidualne ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
  • Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i przedszkolaków,
  • Grupowe ubezpieczenia NNW dla placówek oświatowych,
  • Koszty leczenia cudzoziemców,
  • Ubezpieczenie kosztów organizacji świadczeń medycznych i leczenia po nieszczęśliwym wypadku,
  • Ubezpieczenie eksperckich opinii medycznych, bazujących na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny oraz organizacja i pokrycie kosztów leczenia zagranicą, np. w przypadku zachorowania na nowotwór złośliwy (Global doctors),
  • Prywatne pakiety medyczne (abonamenty)

Cała oferta

Po dobór oferty najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb zapraszamy do naszych biur.