Polityka Prywatności

Jak dbamy o Twoje dane osobowe

Podchodzimy poważnie do ochrony Twoich danych osobowych, dlatego chcemy opowiedzieć trochę o tym, jak je przetwarzamy.

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części Rozporządzeniem lub RODO.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

multiGrupa sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920), pl. Zwycięstwa19, NIP: 7642680106, zarejestrowaną w Rejestrze Agentów pod nr RA 11235271/A i wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miastko i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000679315

W jaki sposób Państwo mogą się z nami skontaktować

Z Administratorem można się skontaktować:

 • poprzez adres email: kontakt@multi-grupa.pl,
 • telefonicznie pod numerem 690 299 253
 • lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Korzystanie z serwisu www.multi-grupa.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w serwisie internetowym pod adresem: www.multi-grupa.pl – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia)
 2. analitycznym i statystycznym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników serwisu www.multi-grupa.pl, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
 4. marketingu Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

Dodatkowo Twoja aktywność w serwisie www.multi-grupa.pl, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Formularz kontaktowy

Zapytania skierowanie przez Ciebie z wykorzystaniem formularza kontaktowego wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej gody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;

Jeżeli zamieszczasz w serwisie multi-grupa.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Głównym przedmiotem naszej działalności gospodarczej jako multiagenta jest pośrednictwo ubezpieczeniowe. Na potrzeby naszych usług Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. przeprowadzenia kompleksowej analizy potrzeb klienta, tj. weryfikacji warunków kończącej się umowy ubezpieczenia, przedstawienia i porównania ofert zakładów ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego – wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), tj. ustalenia wymagań i potrzeb klienta oraz przedstawienia produktu do tych wymagań i potrzeb. W przypadku danych osobowych określonych w art. 9 Rozporządzenia, tj. szczególnych kategorii danych osobowych – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona. (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 2. informowania o terminach płatności rat składek, kończących się umów ubezpieczenia oraz innych datach związanych z umowami ubezpieczenia zawartymi za pośrednictwem Administratora – wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 3. informowania w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz po jej zakończeniu o przysługujących prawach, zakresie ochrony i warunkach umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Administratora – wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 4. przekazywania informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych dotyczących produktów i usług zakładów ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego - wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 5. marketingu usług własnych, organizacji konkursów sprzedażowych – wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 6. rejestracji korespondencji i udzielenie odpowiedzi - wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 7. prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej – wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 8. rozpatrywania skarg i reklamacji – wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 9. dochodzenia roszczeń, ściągania należności lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonywanymi czynnościami agencyjnymi - wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 10. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego - wówczas przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); w zakresie danych wykraczających poza te wskazane w przepisach prawa podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)

Pliki cookies oraz podobne technologie

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www.multi-grupa.pl (dalej zwanego Serwisem) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 2. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: multiGrupa sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 19, 64-920 Piła.
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Tobie usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych plików cookies jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody na wykorzystanie tych plików cookies za pośrednictwem fukcjonalności zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej funkcjonalności.
  • „analityczne” pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania Twojej zgody na wykorzystanie tych plików cookies za pośrednictwem funkcjonalności zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej funkcjonalności.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań. w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i Twoje aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania swojego Serwisu korzystamy z usług i funkcji reklamowych oferowanych przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc.
 9. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 10. Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.
 11. Z uwagi na to, że Google Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, korzysta ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
 12. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizy w jaki sposób korzystasz z Serwisu i tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających. Ponadto dzięki funkcji reklamowej Google Analytics możemy:
  • korzystać z remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics;
  • przygotowywać raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
  • przygotowywać raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
  • korzystać z zintegrowanych usług, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam.
 13. W związku z funkcjami reklamowymi Google Analytics:
  • W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia reklam w ramach Google, w tym wyłączyć personalizację reklam, która pozwala Google na korzystanie z informacji o aktywności na koncie Google, informacji przechowywanych w usługach Google (takich jak wyszukiwarka i YouTube) oraz danych dotyczących przeglądania pochodzących z witryn i aplikacji partnerów Google. Ustawienia reklam można zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com;
  • Jeżeli nie chcesz aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, może skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. W tym celu należy pobrać i zainstalować darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Serwisie, a Użytkownik Serwisu nadal będzie miał dostęp do Serwisu;
  • Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl, natomiast pełna polityka prywatności Google Inc. dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 14. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 15. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 16. W przypadku korzystania przez Ciebie z usług portalu społecznościowego facebook Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z prowadzeniem przez nas profilu w tej usłudze społecznościowej. Zasady przetwarzania danych na profilu facebook opisane zostały pod tym adresem: https://www.multi-grupa.pl/2018/07/polityka-fanpagea/

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane zakładom ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, współpracującym multiagencjom ubezpieczeniowym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak: dostawcy usług IT, firmy hostingowe oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i CRM do zarządzania i obsługi sprzedaży. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe przetwarzanie przez nas w ramach świadczonych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz organizacjom międzynarodowym.

W przypadku korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu (strony www.multi-grupa.pl), z uwagi na wykorzystywanie przez nas usług Google Inc., Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google korzysta ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia i przedstawienia oferty, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z ofertą. W przypadku zawarcia umowy na rzecz jednego lub kilku zakładów ubezpieczeń dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług oraz marketingu dotyczącego produktów i usług zakładów ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego prowadzonego na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę na przetwarzanie w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
 3. wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 4. przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy) tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są na wstępie Polityki prywatności.

Gdzie można wnieść skargę

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane mogą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez zakłady ubezpieczeń na rzecz których Administrator prowadzi usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Masz prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

W jaki sposób poinformujemy o zmianie niniejszej Polityki prywatności?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na stronie Internetowej www.multi-grupa.pl. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta i obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

mG.